ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΑΘΗΣΗ"

 • Μάθε να ακούς με τα αυτιά σου και όχι με τα συμφέροντά σου.
  προτρέπει :

 • Μαθαίνει στου κασίδη το κεφάλι.
  λέγεται για :

 • Μάθε γέρο γράμματα
  λέγεται :

 • Μάθαινε τα παλιά να ξέρεις τα καινούργια.
  δηλώνει πως:

 • Χίλια να γνωρίζεις ρώτα κι ένα.
  σημαίνει πως:

 • Άκουε τον πατέρα σου και ορμήνευε το γιο σου.
  δηλαδή:

 • Γιαννάκης σαν δε μάθεις, Γιάννης δεν μαθαίνεις.
  λέγεται :

 • Ξύλα κούτσουρα δαυλιά καμένα 
  λέγεται:

 • Δασκάλεψε, δασκάλεψε, έμαθε η Μάρω γράμματα.
  λέγεται:

 • Πρέπει να πάθει κανείς χίλιες ζημιές για να μάθει χίλιες γνώσεις.
  σημαίνει πως:

 • Μικρό παιδί δεν έδειρες, μεγάλο φοβερίζεις.
  δηλώνει πως: