Μάθαινε τα παλιά να ξέρεις τα καινούργια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Μάθαινε τα παλιά να ξέρεις τα καινούργια.

δηλώνει πως:
Πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν, την ιστορία, τις παραδόσεις για να μπορούμε να κατανοήσουμε και την συνέχεια.