Μάθε γέρο γράμματα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΜΑΘΗΣΗ

Μάθε γέρο γράμματα

λέγεται :
Για παράκαιρα πράγματα, για κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν από καιρό.