Μαθαίνει στου κασίδη το κεφάλι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Μαθαίνει στου κασίδη το κεφάλι.

λέγεται για :
Τον άπειρο επαγγελματία που μαθαίνει την τέχνη επιβαρύνοντας κάποιον. (κασίδης=που έχει χάσει τα μαλλιά του).