Μάθε να ακούς με τα αυτιά σου και όχι με τα συμφέροντά σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Μάθε να ακούς με τα αυτιά σου και όχι με τα συμφέροντά σου.

προτρέπει :
Να εκλαμβάνουμε τα πράγματα όπως είναι κι όχι όπως θα θέλαμε να είναι.