Πρέπει να πάθει κανείς χίλιες ζημιές για να μάθει χίλιες γνώσεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Πρέπει να πάθει κανείς χίλιες ζημιές για να μάθει χίλιες γνώσεις.

σημαίνει πως:
Τα παθήματα γίνονται μαθήματα.