Ξύλα κούτσουρα δαυλιά καμένα 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Ξύλα κούτσουρα δαυλιά καμένα 

λέγεται:
Για τους ανεπίδεκτους μαθήσεως. Επίσης λέγεται για παράλογες πράξεις ή λόγους.