Άκουε τον πατέρα σου και ορμήνευε το γιο σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Άκουε τον πατέρα σου και ορμήνευε το γιο σου.

δηλαδή:
Να ακούμε τους μεγαλύτερούς μας και να συμβουλεύουμε τους πιο μικρούς.