Γιαννάκης σαν δε μάθεις, Γιάννης δεν μαθαίνεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Γιαννάκης σαν δε μάθεις, Γιάννης δεν μαθαίνεις.

λέγεται :
Για να τονιστεί η ανάγκη διαπαιδαγώγησης του ατόμου όταν ακόμη είναι μικρό.