Μικρό παιδί δεν έδειρες, μεγάλο φοβερίζεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Μικρό παιδί δεν έδειρες, μεγάλο φοβερίζεις.

δηλώνει πως:
Αν δεν διαπαιδαγωγήσεις σωστά το παιδί σου από μικρό, θα έχεις προβλήματα όταν μεγαλώσεις.