Δασκάλεψε, δασκάλεψε, έμαθε η Μάρω γράμματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΗ

Δασκάλεψε, δασκάλεψε, έμαθε η Μάρω γράμματα.

λέγεται:
Για ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι αλλά με υπομονή κι επιμονή καταφέρνουν να μορφωθούν.