ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΡΕΤΗ"

 • Μια είναι η αρετή, να αποφεύγεις πάντα το κακο.
  στα αρχαία:

 • Ιδρώτα θέλει η αρετή.
  δηλώνει πως :

 • Ιδρώτα θέλει η αρετή.
  σημαίνει πως :


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΡΕΤΗ"


  ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΡΕΤΗ"

 • Τά επίπονα τών ηδέων μάλλον ηγού συντελείν είς αρετήν.
  σημαίνει :

 • Των έξεων δε τους επαίνους αρετάς λέγομεν.
  σημαίνει: