Μια είναι η αρετή, να αποφεύγεις πάντα το κακο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΕΤΗ

Μια είναι η αρετή, να αποφεύγεις πάντα το κακο.

στα αρχαία:
Μια εστίν αρετή: Το άτοπον φεύγειν αεί.