ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΙΕΝΕΞΗ"

  • Σε καΐκι και σε σπίτι, η αθιβολή δε λείπει.
    σημαίνει:

  • Όποιος κεντάει το γάιδαρο, μυρίζεται τις πορδές του.
    δηλαδή, :