Όποιος κεντάει το γάιδαρο, μυρίζεται τις πορδές του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΙΕΝΕΞΗ

Όποιος κεντάει το γάιδαρο, μυρίζεται τις πορδές του.

δηλαδή, :
Όποιος τα βάζει με ευτελείς ανθρώπους, αναγκαστικά θα αντιμετωπίσει την άσχημη συμπεριφορά υους.