Άνεμος που δεν μποδίζει, άφησε τον κι ας βουίζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Άνεμος που δεν μποδίζει, άφησε τον κι ας βουίζει.

δηλαδή :
Να μην μας απασχολούν πράγματα που δεν ενοχλούν. Να μην δίνουμε σημασία σε γεγονότα που δεν μας αφορούν ή σε εχθρούς που δεν μπορούν να μας βλάψουν.
Επίσης
Άνεμος που δεν βλάπτει, άφησε τον να φυσά.