Ούτε την κόρη του δίνει ούτε τον συμπέθερο κακοκαρδίζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ούτε την κόρη του δίνει ούτε τον συμπέθερο κακοκαρδίζει.

λέγεται:
Για τους ανθρώπους που καταφέρνουν να τα έχουν μέ όλους καλά χωρίς να υποχωρούν στις αποφάσεις τους.