Είναι πολλοί μπαρμπέρηδες για του σπανού τα γένια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Είναι πολλοί μπαρμπέρηδες για του σπανού τα γένια.

λέγεται:
Όταν πολλοί θέλουν να εκμεταλλευτούν κάτι που δεν αξίζει τον κόπο ή να κάνουν κάτι που είναι πολύ εύκολο.