Έσβησε ο λύχνος του σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Έσβησε ο λύχνος του

σημαίνει:
Πέθανε. Συμφωνα με αυτή την παράδοση, στον άνθρωπο μέσα καίει ένα φως, που σβήνει τη στιγμή του θανάτου.