Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.

σημαίνει:
Η ένωση της ψυχής και του σώματος δεν είναι με κάποιο τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους.
Η γέννηση δεν είναι καλύτερη με κάποιον τρόπο απο τον θάνατο.