Εν θέρει την χλαίνα κατατρίβεις. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΠΑΤΑΛΗ

Εν θέρει την χλαίνα κατατρίβεις.

σημαίνει πως:
Καλοκαιριάτικο φθείρεις την χλαίνη σου.
χρησιμοποιείς κάτι ενώ δεν χρειάζεται με συνέπεια να το φθείρεις άσκοπα.