Κοντό, μακρύ σου έπεσε, παρ' το και φόρεσε το.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Κοντό, μακρύ σου έπεσε, παρ' το και φόρεσε το.

δηλαδή:
Συμβιβάσου με αυτό που υπάρχει γιατί δεν γίνεται να αλλάξει.