Έβγα έξω και πομπέψου κι έμπα μέσα και πορέψου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑ

Έβγα έξω και πομπέψου κι έμπα μέσα και πορέψου.

δηλώνει πως:
Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει οποιαδήποτε εργασία χρειάζεται, χωρίς ντροπή, ώστε να καταφέρνει να ζει και να πορεύεται. Λέγεται επίσης για κάποιον που ταπεινώνεται και ντροπιάζεται για να αποκτήσει υλικά αγαθά