Γάμος χωρίς σφαχτά δεν γίνεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΟΠΟΣ

Γάμος χωρίς σφαχτά δεν γίνεται.

δηλαδή :
Δεν γίνεται κάτι σπουδαίο και σημαντικό χωρίς κόστος και κόπο.
ομοίως:
Γάμος χωρίς κουρμπάνι και βιολιά δε γίνεται.