Πλέκει σκοινί από άμμο. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ

Πλέκει σκοινί από άμμο.

σημαίνει :
Ματαιοπονεί.
αρχαιοελληνικά:
Σχοινείον εξ άμμου πλέκειν.