Καμπανίζει στην Φραγκιά κι ακούγεται στην Πόλη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΗΜΗ

Καμπανίζει στην Φραγκιά κι ακούγεται στην Πόλη.

αναφέρεται:
ΣΤην δύναμη και την ταχύτητα εξάπλωσης κάποιας φήμης.