Καμπανίζει στην Φραγκιά κι ακούγεται στην Πόλη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΦΗΜΗ

Καμπανίζει στην Φραγκιά κι ακούγεται στην Πόλη.

αναφέρεται:
ΣΤην δύναμη και την ταχύτητα εξάπλωσης κάποιας φήμης.