Εκάκιωσε ο βάτραχος κι η λίμνη δεν το ξέρει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Εκάκιωσε ο βάτραχος κι η λίμνη δεν το ξέρει.

εννοεί πως:
Οι ισχυροί πλούσιοι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τις δυσκολίες των απλών φτωχών ανθρώπων.