Πες μου ποιά είναι η συντροφιά σου να σου πω την ανθρωπιά σου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Πες μου ποιά είναι η συντροφιά σου να σου πω την ανθρωπιά σου.

εννοεί πως:
Οι άνθρωποι που συναναστρέφεσαι έχουν πολλές ομοιότητες με σένα, άρα από αυτούς μπορούμε να κρίνουμε και τον δικό σου χαρακτήρα.