Πες μου ποιά είναι η συνγτροφιά σου να σου πω την ανθρωπιά σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Πες μου ποιά είναι η συνγτροφιά σου να σου πω την ανθρωπιά σου.

δηλώνει :
Την μεγάλη σημασία που έχουν οι παρέες του ανθρώπου στην ζωή του.