Καλλιά σφαγάρι, παρά ψοφίμι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Καλλιά σφαγάρι, παρά ψοφίμι.

σημαίνει :
Προτιμότερος ο θάνατος απο την τυρρανία και την δουλεία.