Με τους χοίρους αλωνεύεις, ήντα διάφορο αναμένεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Με τους χοίρους αλωνεύεις, ήντα διάφορο αναμένεις.

σημαίνει πως:
Κάποιος με κακές παρέες δεν πρέεπι να απορεί να ζημιωθεί από αυτές τις παρέες.