Χέστηκε η φοράδα στ΄ αλώνι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Χέστηκε η φοράδα στ΄ αλώνι.

λέγεται :
Για κάτι που μας είναι εντελώς αδιάφορο.