Νύφη όχι καθώς ήξερες, αλλά καθώς ηύρες.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ



ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Νύφη όχι καθώς ήξερες, αλλά καθώς ηύρες.

δηλώνει πως:
Πρέπει να συμμορφώνεται κανείς και να συμβιβάζεται στις καταστάσεις όπως προκύπτουν. Επίσης στις συνήθειες του τόπου όπου βρίσκεται.