Όποιος πάει στο βάλτο θα λερωθεί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Όποιος πάει στο βάλτο θα λερωθεί.

σημαίνει πως :
Όποιος συμμετέχει σε σκοτεινές υποθέσεις ή έχει ύποπτες παρέες, σίγουρα θα δυσφημιστεί.