Δος μου αέρα και μέτρα μίλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Δος μου αέρα και μέτρα μίλια.

σημαίνει πως :
Αν είναι ευνοικές οι συνθήκες θα προχωρήσω τάχιστα την εργασία μου.