Από τα δίκια γλίτωσες, τ' άδικα θά σε πνίξουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΙΜΩΡΙΑ

Από τα δίκια γλίτωσες, τ' άδικα θά σε πνίξουν.

εννοεί πως:
Κάποιος γλίτωσε την τιμωρία όταν έπρεπε να τιμωρηθεί, και αργότερα τιμωρείται ενώ δεν έφταιγε.