Στο γάμο πάει ο γάιδαρος ή για νερό ή για ξύλα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο γάμο πάει ο γάιδαρος ή για νερό ή για ξύλα.

λέγεται :
Για αυτούς που πρέπει να δουλεύουν όταν οι άλλοι περνούν καλά.