Κουφός ο Άδης, στραβός που κλαίει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Κουφός ο Άδης, στραβός που κλαίει.

σημαίνει πως:
Δεν έχουν σημασία οι οδυρμοί των συγγενών, δεν αλλάζει τίποτε ότι κι αν κάνουν όσον αφορά τον άνατο κάποιου.