Παλιός γάτος ποντικια νέα αγαπάει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΡΩΤΑΣ

Παλιός γάτος ποντικια νέα αγαπάει.

λέγεται:
Για ηλικιωμένους που ορέγονται νέα κορίτσια.