Βάλ' το γέρο να κλαδέψει και το νέο για να σκάψει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Βάλ' το γέρο να κλαδέψει και το νέο για να σκάψει.

σημαίνει πως :
Οι νέοι με την δύναμη τους κάνουν τις πιο επίπονες εργασίες ενώ οι ηλικιωμένοι βοηθούν με την πείρα τους.
(για το αμπέλι)
Βάλε ασπρογένη να με κλαδεύση, αμύστακο να με σκάψη, το φύλλον μου μη πάρης, την κοπριά σου δεν θέλω, και θα βγάλω το χρέος σου