Θέλεις πλούτη και τιμή; Μην κοιμάσαι την αυγή.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέλεις πλούτη και τιμή; Μην κοιμάσαι την αυγή.

σημαίνει πως :
Όποιος ξυπνάει νωρίς προκόβει στην ζωή και καταφέρνει πράγματα.