Θέλει η γριά και παίζει ο γέρος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέλει η γριά και παίζει ο γέρος.

λέγεται:
Για περιπτώσεις που κάποιος προχωράει σε μια ενέργεια με την άδεια και την υποστήριξη καποιου ισχυρότερου.