Ξένοι πόνοι, ξένα γέλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Ξένοι πόνοι, ξένα γέλια.

δηλώνει:
Την αδιαφορία για τον πόνο των άλλων.
ομοίως:
Ξένοι πόνοι, χάχανα.