Βασανισμένος νέος, αναπαυμένος γέρος. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασανισμένος νέος, αναπαυμένος γέρος. 

σημαίνει πως :
Όποιος εργαστεί σκληρά στα νιάτα του έχει περιουσία όταν είναι μεγάλος και μπορεί να αναπαυτεί.