Ζαχαρένια στο θυμό σου, και εγώ στον ορισμό σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΧΕΣΗ

Ζαχαρένια στο θυμό σου, και εγώ στον ορισμό σου.

σημαίνει πως :
Όσο δεν αγριεύεις είμαι συνεργάσιμος και κάνω ό,τι πεις.