Ξένος πόνος, ξένα γέλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΟΝΟΣ

Ξένος πόνος, ξένα γέλια.

δηλαδή:
Δεν μας αγγίζουν τα ξένα αισθήματα.
Ξένος πόνος, ξένα δάκρυα.