Απ αγάπη του καλού μου δεν τον είδα αν έχει γένια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Απ αγάπη του καλού μου δεν τον είδα αν έχει γένια.

λέγεται :
Για κάποιον που ισχυρίζεται μεγάλη αγάπη αλλά στην πραγματικότητα αδιαφορεί.