Αν δεν είναι νωπό, ας είν' και παστωμένο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Αν δεν είναι νωπό, ας είν' και παστωμένο.

σημαίνει πως:
Συμβιβάζεται κανείς και με δεύτερης διαλογής προϊόν, αν δεν μπορεί να έχει πρώτης.
αρχαιοελληνικά:
Αν μη κρέας παρή, στερκτέον τω ταρίχω.