φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

σημαίνει:
Σαν να μιλάω στην έρημο, δεν με ακούει κανείς, ούτε προσέχει κανείς τι λέω.