Γιάντα πέσανε τα χιόνια; Για να πονάνε τα νύχια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γιάντα πέσανε τα χιόνια; Για να πονάνε τα νύχια.

εννοεί πως:
Κάθε γεγονός έχει και τα επακόλουθα του.