Κάηκε στο χυλό και φυσάει και το γιαούρτι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κάηκε στο χυλό και φυσάει και το γιαούρτι.

λέγεται :
Για περιπτώσεις που κάποιος μετά από πάθημά του ξεκινά να παίρνει υπερβολικές μέχρι και παράλογες προφυλάξεις για να μην το ξαναπάθει.
επίσης
Κάηκε η μπαμπω στο κουρκούτι και φυσάει και το γιαούρτι.